Getin Noble Bank – ROR. Konto hipo plus

Rachunki ROR czyli powszechnie znane pod nazwą rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe to przeznaczony do osób fizycznych produkt oferowany przez banki. Konto osobiste bo tak można o nim powiedzieć to najpowszechniejszy produkt bankowy. Niekiedy można spotkać się, że banki proponują oprocentowanie takich rachunków. Natomiast najczęściej spotkać się można z kontami z bardzo niskim oprocentowaniem lub jego brakiem. Służy ono wyłącznie do operacji przychodzących i wychodzących. jednym z takich produktów jest konto hipo plus, które oferowane jest prze Getin Noble Bank. Przy tym należy podkreślić, że nie jest to oferta, która zadowoli każdego.

konto hipo plus

Ci bardziej wymagający nie będą zadowoleni z opłat jakie bank pobiera za prowadzenie konta. Nie wszystkie są obligatoryjne, natomiast w większości trzeba spełnić warunki narzucone przez bank. Tak więc w przypadku wykonania w danym miesiącu kalendarzowym wpływu na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w wysokości nie niższej niż 500 zł, przy czym wpływ musi następować z rachunku w innym banku opłata nie jest naliczana. Bank dokonuje analizy wpływów po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego w terminie 10 dni. w przypadku nie spełnienia powyższego wymogu naliczone będą opłaty w wysokości 9, 99 zł. Pobierane są również opłaty za brak transakcji kartą w danym miesiącu, czyli od momentu wydania karty. Wynoszą one 6, 99 wyjątkiem jest transakcja powyżej 300 zł. lub gdy klient nie ukończyli 28 roku życia oraz od kart: NFC, HCE, Opaska Kibica, Sticker, Student (legitymacja studencka).

 

Author: pieniadzewbanku.pl