Ogólnie o działalności gospodarczej

Najczęściej osoby, które zamierzają pracować na własny rachunek zakładają działalność gospodarczą. Działalność gospodarcza to firma, która jest prowadzona przez osobę fizyczną. Jest to rodzaj działalności najchętniej wybierany przez osoby, które dopiero zaczynają stawiać pierwsze kroki w biznesie. Spośród innych form prowadzenia własnego biznesu działalność gospodarcza jest formą, którą jest najtaniej uruchomić. Od osoby, która zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej nie jest wymagany wkład własny, także wpis do ewidencji osób prowadzących działalność gospodarczą jest wpisem, od którego nie są pobierane żadne opłaty.

 

Chcąc założyć działalność gospodarczą nie musimy więc posiadać nawet minimalnego wkładu własnego. Zaletą działalności gospodarczej jest także uproszczona księgowość. Działalność gospodarczą można także bardzo łatwo zawiesić lub całkowicie zakończyć. Za najważniejszą wadę działalności gospodarczej należy uznać konieczność regulowania zobowiązań wobec ZUS-u nawet wówczas, kiedy przychody są niskie lub zerowe.

Author: pieniadzewbanku.pl