Lokata od Getin Banku – Lokata Wznosząca II.

Getin Bank zaprezentował nową lokatę progresywną o nazwie Lokata Wznosząca II. Oprocentowanie na lokacie rośnie stale do momentu jej zakończenia, czyli po upływie 12 miesięcy. Minimum depozytu to 500 zł, natomiast nie nałożono górnego limitu wpłaty środków na lokatę. Lokatę można zerwać w dowolnym momencie. Końcowe oprocentowanie będzie średnią oprocentowania danego miesiąca i miesięcy poprzedzających. Oprocentowanie w pierwszym miesiącu umownym trwania lokaty wynosi od 0, 60% za pierwszy miesiąc do 3, 20% za ostatni miesiąc. Daje to bardzo wysokie średnie oprocentowanie depozytu w skali roku – aż 1, 60%.

Lokata Wznosząca II.

Do wyliczenia odsetek za pełne miesiące stosuje się odpowiednią stawkę za dany miesiąc podaną w skali progresji. Likwidacja lokaty w ciągu 1 miesiąca od jej założenia lub odnowienia skutkuje utratą odsetek, likwidacja po pierwszym miesiącu a przed zakończeniem pierwszego okresu umownego skutkuje zastosowaniem oprocentowania wg skali progresji za pełne miesiące utrzymania środków w Banku, likwidacja w drugim i każdym następnym okresie umownym w terminie późniejszym niż 1 miesiąc od odnowienia skutkuje zastosowaniem, za pełne miesiące utrzymania środków w rozpoczętym okresie, oprocentowania równego stawce obowiązującej w dniu odnowienia lokaty.

 

Author: pieniadzewbanku.pl