Budowa wenflonu

Wenflon znany jest również pod nazwą kaniula dożylna, która także nazywana jest obwodową lub cewnikiem naczyniowym. Wenflon umieszcza się go w żyle chorego za pomocą igły. Jest niezbędny przede wszystkim do systematycznego podawania medykamentów bez konieczności każdorazowego wkłucia a także umożliwia szybką interwencję farmakologiczną w stanie zagrożenia życia człowieka.

 

Wenflon mocuje się do żyły i przy długim leczeniu wymienia się zazwyczaj co 72 godziny. Jeśli jednak u pacjenta pojawiają się problemy ze znalezieniem właściwej żyły do wkłucia może być zmieniony po dłuższym okresie używania. Jednakże, aby sprawnie się nim posługiwać personel medyczny musi posiadać wiadomości w kwestii wenflon budowa. Typowy wenflon zbudowany jest z igły, po której bokach znajdują się skrzydełka, które mają za zadanie stabilizowanie całej konstrukcji na skórze po wprowadzeniu do żyły. W górnej części wenflonu jest korek, pod którym umieszczona jest zastawka do podawania leków. Po przeciwnej stronie do igły kaniuli dożylnej znajduje się nasadka, przy pomocy której można podawać między innymi wlewy dożylne.

Author: pieniadzewbanku.pl