Formy opodatkowania przedsiębiorców

Dochód przedsiębiorcy może zostać objęty podatkiem od osób fizycznych. W takiej sytuacji mogą oni wybierać pomiędzy różnymi formami opodatkowania. Jedną z najbardziej prostych form opodatkowania jest karta podatkowa. Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i decydują się na formę opodatkowania w postaci karty podatkowej nie muszą składać zeznania podatkowego, nie muszą wpłacać zaliczek na poczet podatku dochodowego oraz nie muszą prowadzić ksiąg.

 

Muszą jednak wydawać klientom rachunki oraz faktury. Kopie wydanych rachunków i faktur należy przechowywać przez 5 lat podatkowych. Okres, od którego zaczyna biec 5 lat rozpoczyna się z końcem roku, w którym dokumenty te zostały wystawione. Aby móc zostać objęty tą formą opodatkowania osoba, która dopiero rozpoczyna działalność gospodarczą musi złożyć w urzędzie skarbowym wniosek zanim jeszcze rozpocznie działalność. Osoby, które taką działalność już prowadzą taki wniosek muszą złożyć do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Wysokość miesięcznego podatku ustalana jest przez naczelnika urzędu skarbowego.

Author: pieniadzewbanku.pl