Zasady poruszania się kolumny pieszych

Według Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym, wyróżnione są specjalne przepisy dotyczące zasad poruszania się kolumny pieszych na drodze. Warto zapoznać się z tymi przepisami, ponieważ różnią się one znacznie od ogólnych zasad dotyczących przemieszczania się pojedynczych pieszych. Oto zasady znajdujące się w Artykule 12 wyżej wspomnianej ustawy.

Kolumna pieszych na drodze może poruszać się tylko prawą stroną jezdni, z wyjątkiem pieszych w wieku do 10 lat.
– Liczba osób idących w kolumnie pieszych obok siebie nie może przekraczać 4, wyjątkiem jest kolumna wojskowa gdzie ta liczba wynosi 6, pod warunkiem, że nie zajmuje ona więcej niż połowę szerokości jezdni.
– Piesi w wieku do 10 lat mogą iść tylko dwójkami.
– Dość skomplikowane są zasady przejścia kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności. Wymagane jest, aby pierwszy i ostatni idący nieśli latarki, pierwszy ze światłem białym a ostatni ze światłem czerwonym. Idący po lewej stronie z przodu i z tyłu zobowiązani są do posiadania elementów odblaskowych. Światło latarek powinno być widoczne z odległości co najmniej 150 m.
– Zabrania się prowadzenia po jezdni kolumny pieszych osobom w wieku poniżej 18 lat.

Author: pieniadzewbanku.pl