Czym jest biznesplan

Osoby prowadzące lub dopiero zamierzające prowadzić własny biznes często spotykają się z terminem „biznesplan”. Biznesplan muszą napisać zarówno osoby zarówno zamierzające starać się o dotacje na uruchomienie swojej pierwszej firmy, jak tez osoby, które ją już prowadzą, ale poszukują inwestora lub zamierzają ubiegać się o kredyt w banku na rozwój firmy. W zależności od celu w jakim piszemy biznesplan będzie zależała budowa naszego biznesplanu.

 

Typowy biznesplan składa się z części, która nazywa się streszczeniem przedsięwzięcia. Mimo że część ta jest pierwszą częścią biznesplanu, to jednak jest to część, którą pisze się na jego końcu. Drugą częścią biznesplanu jest charakterystyka firmy. Ta część biznesplanu jest jego najmniej rozbudowaną częścią. Umieszczamy w niej najbardziej podstawowe informacje o firmie. W trzeciej części biznesplanu powinny znaleźć się informacje na temat opisu działalności naszej firmy. Najbardziej ważną częścią biznesu jest dokonana analiza finansowa. To na jej podstawie otrzymamy lub też nie wsparcie finansowe.

Author: pieniadzewbanku.pl