Składki osób prowadzących ubezpieczenie

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą nie są zobowiązane do płacenia uzależnionych od wysokości osiągniętego przychodu lub dochodu składek ubezpieczeniowych. Osoby te mogą zapłacić jedynie 60 % przewidywanego na dany rok przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Dotyczy to tylko ubezpieczenia społecznego. W bieżącym roku kalendarzowym osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą więc naliczyć kwotę składki ubezpieczenia społecznego od sumy 2.227,80 zł.

 

Wysokość składki na ubezpieczenie rentowe w 2013 roku wynosi więc 434,87 zł. Osoby prowadzące działalność gospodarczą płacą także składki na Fundusz Pracy. W chwili obecnej kwota najniższej składki na Fundusz Pracy wynosi 54,58 zł. Jeżeli jednak podstawa do naliczenia składki na ubezpieczenie społeczne przekracza lub jest równa minimalnemu wynagrodzeniu nie mamy obowiązku płacenia składki na Fundusz Pracy. Minimalna wysokość składki ubezpieczenia zdrowotnego wynosi w tym roku 261,73 zł. Składki musimy zapłacić do 15 dnia następnego miesiąca.

Author: pieniadzewbanku.pl