Praca psychologa transportu

Absolwenci psychologii mogą zdecydować się na studia podyplomowe w zakresie psychologii transportu. Dają one dodatkowe kwalifikacje i umożliwiają wykonywanie zawodu psychologa transportu. Profesja ta znacznie różni się od innych zajęć, które może wykonywać psycholog. Przede wszystkim psycholog transportu nie wykorzystuje w swojej pracy jedynie wywiadu oraz tradycyjnych testów typu papier – ołówek. Tym z czego korzysta psycholog transportu są również testy aparaturowe.

 

To właśnie one pozwalają na ocenienie sprawności psychofizycznej kierowców. Do testów aparaturowych, z których korzysta w swojej pracy psycholog transportu zalicza się te, które pozwalają ocenić szybkość reakcji, widzenie stereoskopowe (inaczej obuoczne), wrażliwość na olśnienie oraz widzenie w mroku. Psycholog transportu pracuje przede wszystkim z kierowcami, ale jego klientami mogą być również osoby obsługujące koparki, wózki widłowe czy ci, którzy wykonują prace na wysokości. Do psychologa transportu trafiają także ci, którzy zostali zatrzymani w czasie jazdy pod wpływem alkoholu.

Author: pieniadzewbanku.pl