Możliwości pracy dla psychologa

Jednym z coraz częściej spotykanych obecnie zawodów jest psycholog. Jest to zawód, który daje bardzo duże możliwości zatrudnienia. W jakich miejscach pracę może znaleźć psycholog? Jednym z miejsc, w których obecnie zatrudniani są psycholodzy są szkoły. Aby jednak móc pracować w szkole należy posiadać przygotowanie pedagogiczne. Jest ono również wymagane do pracy w poradni psychologiczno – pedagogicznej.

 

Kolejnym miejscem, w którym zatrudnienie może znaleźć absolwent psychologii jest szpital. Jeszcze nie tak dawno psychologowie pracowali jedynie w szpitalach psychiatrycznych. Obecnie wykonują swoją pracę również na oddziałach nie związanych ze schorzeniami psychicznymi. Psychologowie zatrudniani są również na policji. Psycholog zatrudniony w policji może zajmować się szkoleniami funkcjonariuszy, jak i pracą z ofiarami przestępstw. Psycholog pracuje również w sądzie. W tym miejscu psycholog występuje w charakterze biegłego, którego opinie mogą mieć decydujące znaczenie w przypadku wydawania wyroku sądowego.

Author: pieniadzewbanku.pl