Lokata dla nowych klientów – Lions Bank lokata bonjour

Lokata dla nowych klientów – Lions Bank lokata bonjour

Lions Bank to jeden z banków obecny na polskim rynku, który nie pretenduje do miana najpopularniejszego w “mainstreamie” usługodawców finansowcy. Jest to bank o którym bardzo mało się słyszy, a szkoda ponieważ w swojej ofercie posiada atrakcyjne Lokaty. Jedną z nich jest Lions Bank Lokata Bonjour dla nowych klientów. Jej oprocentowanie można zaliczyć do jednego z wyższych na rynku, ale co ważniejsze, w przeciwieństwie do większości lokat promocyjnych, na lokatach tych można zdeponować duże pieniądze. Co z kolei sprawia, że oferta banku znacząco wyróżnia się na tle konkurencji.

Kwoty, które można zdeponować na lokacie zaczynają się od 200tyś. a kończą na 300tyś. zł. Z racji tak wysokich kwot nie da się ukryć, że bank kieruje swoją ofertę do klienta o większej zasobności portfela. Jeśli posiadasz wystarczająca ilość gotówki, bank zaoferuje ci na lokacie Bonjour aż 5% odsetek w wariancie odnawialnym. Gdybyś jednak chciał skorzystać z niej jednorazowo wówczas twoje oprocentowanie wynosić będzie 4% co nadal jest świetnym wynikiem na tle większości lokat bankowych. Warto wspomnieć, że lokata trwa 30 dni, jest to nie dużo. W tym czasie niestety nie możemy zrezygnować z umowy z zachowaniem wypracowanych odsetek. Bank może otworzyć dla Posiadacza Rachunku nie więcej niż jedną lokatę i wyłącznie dla klientów, z którymi bank nie ma zawartej lub nie miał zawartej Umowy o Rachunek Terminowej Lokaty Oszczędnościowej. Natomiast nie można ponownie otworzyć lokaty dla osób, które nie opłaciły jej w terminie lub zerwały lokatę przed upływem Okresu umownego.

 

Author: pieniadzewbanku.pl