Kto może pracować jako mediator

Zawodów, które związane są z sądownictwem jest naprawdę wiele. Jednym z nich jest zawód mediatora sądowego. W Polsce nie jest to jeszcze zawód dobrze znany. Niemniej jednak jego popularność staje się coraz większa. Dlatego też warto chociaż w kilku słowach przedstawić warunki, które muszą zostać spełnione przez osobę chcącą wykonywać ten zawód. Przede wszystkim kandydat na mediatora musi ukończyć specjalistyczne szkolenie. Jest to bowiem podstawa wiedzy oraz umiejętności, które w pracy mediatora są potrzebne.

 

Najlepsze szkolenia dla przyszłych mediatorów organizowane są przez Polskie Centrum Mediacji. Kurs taki może ukończyć osoba w każdym wieku, ale pracę jako mediator sądowy może rozpocząć jedynie ta osoba, która ukończyła dwadzieścia sześć lat. Mediator musi być również osobą o nienagannej opinii. Aby chcąc więc wykonywać ten zawód nie można być osobą, która została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełniane umyślnie. Trzeba także ukończyć wyższe studia magisterskie na określonym kierunku.

Author: pieniadzewbanku.pl